Projekt Unijny

Poszerzenie rynku zbytu innowatorskiego produktu "Bussines Control" o 7 nowych krajów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Contact

Verestro SA
Promienna 10
Warszawa, Polska
office@verestro.com
Sales and Business Development
sales@verestro.com